Prosta umowa zlecenie

Prosta umowa zlecenie

Umowa cywilnoprawna regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego, w której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. W związku z tym osobie wykonującej zlecenie przysługują wyłącznie te prawa, które bezpośrednio wynikają z treści danej umowy. Umowa jest zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest zazwyczaj konkretnie określona usługa.

Opis produktu

Umowa cywilnoprawna regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego, w której nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy. W związku z tym osobie wykonującej zlecenie przysługują wyłącznie te prawa, które bezpośrednio wynikają z treści danej umowy. Umowa jest zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest zazwyczaj konkretnie określona usługa.

Polecane produkty